Χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα = Financing operation of bank in the Greek banking system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα = Financing operation of bank in the Greek banking system

Στρίφα, Παναγιώτα

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των κυριότερων μορφών τραπεζικής πίστης και της χρηματοδοτικής λειτουργίας των τραπεζών σε σχέση με τις επιχειρήσεις όπως αυτή αναπτύσσεται στον ελληνικά τραπεζικό χώρο. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια σφαιρική εικόνα τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής των χρηματοδοτήσεων. Πιο αναλυτικά: Επιχειρείται μια ιστορική ανασκόπηση ,με μια εισαγωγή για τα όσα θα ακολουθήσουν στην εργασία αλλά και κάποιες βασικές έννοιες για τις χρηματοδοτήσεις. Παρουσιάζονται τα νομικά θέματα των χρηματοδοτήσεων και συγκεκριμένα θέματα που αφορούν εγγυήσεις και υποθήκες. Παραθέτονται οι μορφές επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων όπως τα δάνεια , οι πιστώσεις και γενικά όλα τα προϊόντα χρηματοδοτήσεων μπορεί να επιλέξει ο επιχειρηματίας όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης του. Παρουσιάζονται όλες οι μορφές τραπεζικής πίστης και συγκεκριμένα τα είδη των μισθώσεων αλλά κ τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του leasing αλλά και η σύγκριση μεταξύ δανεισμού και μίσθωσης. Εκθέτονται οι τρόποι με τους οποίους αξιολογείται το αίτημα για χρηματοδότηση οι διαδικασίες που ακολουθούνται πριν και μετά. Γίνεται μια παρουσίαση της χρηματοδοτικής διαδικασίας στην καθημερινή τραπεζική πρακτική από την παραλαβή του αιτήματος ως την έγκριση της χρηματοδότησης. Παραθέτονται οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι τράπεζες σε περίπτωση μη ομαλής εξυπηρέτησης μιας απαίτησης. Τέλος γίνεται μια εμπειρική εφαρμογή σε μια χρηματοδοτούμενη επιχείρηση .

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.