Τα δίδυμα ελλείμματα και τα δυναμικά χαρακτηριστικά τους στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τα δίδυμα ελλείμματα και τα δυναμικά χαρακτηριστικά τους στην ελληνική οικονομία

Μανίκα, Καταρίνα

Στα πλαίσια της πτυχιακής διερευνήθηκε το ζήτημα της διατηρησιμότητας για κάθε έλλειμμα ειδικότερα. Αναφορικά με την διερεύνηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ των δύο ελλειμμάτων, τα οποία στην διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστά και ως «Δίδυμα Ελλείμματα», χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συνολοκλήρωσης. Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης συνοψίζονται στη διαπίστωση χαρακτηριστικών ασθενούς διατηρησιμότητας και για τα δύο υπό διερεύνηση ελλείμματα όπως επίσης και στην επιβεβαίωση ότι η άποψη περί αιτιώδους συσχέτισης των εν λόγω ελλειμμάτων γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Υπόθεση των Διδύμων Ελλειμμάτων» είναι ισχυρή και στην περίπτωση της Ελλάδος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται το δημοσιονομικό και το εμπορικό έλλειμμα στην Ελλάδα, τα διάφορα μεγέθη τους από το 1950 έως το 2000. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιούνται οι θεωρητικές προσεγγίσεις των διδύμων ελλειμμάτων, η έννοια της «διατηρησιμότητας» του Δημοσιονομικού Ελλείμματος, το Έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίο και η διατήρησή του. Αναλύονται τα Δίδυμα Ελλείμματα: Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση, η Υπόθεση της Ρικαρντιανής Ισοδυναμίας και η Νεοκλασική Προσέγγιση. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασία και οι προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομία
Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.