Συνεταιριστική τράπεζα Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συνεταιριστική τράπεζα Πιερίας

Φούντα, Μαρία

Η παρούσα εργασία έγινε με σκοπό να εξετάσει την Συνεταιριστική Τράπεζα της Πιερίας. Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί μια εισαγωγή στην έννοια της Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Πιστωτικού Συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η έννοια του συνεταιρισμού, της συνεταιριστικής τράπεζας και η εμφάνιση της στην Ελλάδα. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι συνεταιριστικές αρχές, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο σχετικά με τις συνεταιριστικές τράπεζες και τις εργασίες που προσφέρουν σύμφωνα με αυτό. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, τη μετεξέλιξη της από Συνεταιρισμό σε Τράπεζα και την δομή και τα προϊόντα που προσφέρει. Το τέταρτο κεφάλαιο σχετίζεται με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα και παρουσιάζονται τα στοιχεία και τα αποτελέσματα. Και στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τράπεζες, Συνεταιριστικές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.