Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές στην Ελλάδα: e-banking

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές στην Ελλάδα: e-banking

Φτιάκας, Νικόλαος

Στην εργασία παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά τη διαδικτυακή τραπεζική. Παράλληλα αναφέρονται και στοιχεία γύρω από το Internet Banking διεθνώς. Υπάρχουν γενικά στοιχεία για το e-banking, προσδιορίζω την έννοια του e-banking, τα είδη αυτού και παρουσιάζω στατιστικά στοιχεία που αφορούν την χρήση του εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Περιγράφονται οι υπηρεσίες του e-banking στην Ελλάδα που έχει στη διάθεση του ο πελάτης, τι χρειάζεται ώστε να γίνει χρήστης του e-banking, και πληροφορίες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες ώστε η ασφάλεια των συναλλαγών να είναι η μέγιστη. Επίσης θα μάθουμε τους κυριότερους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει ο πελάτης που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ θα δούμε και περιπτώσεις που πελάτες εξαπατήθηκαν από κακόβουλους χρήστες (hackers). Γίνεται μια αξιολόγηση εννέα, από τα μεγαλύτερα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Έπειτα βλέπουμε μία μελέτη περίπτωσης (case study) ενός Ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και τα βραβεία και τις διακρίσεις που έχει λάβει. Τέλος θα δούμε πως λειτουργεί το e-banking στην Ευρωπαϊκή ένωση μέσα από οδηγίες και νόμους που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό. Επίσης παρουσιάζονται τέσσερις βασικές οδηγίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.