Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Γαργαβάνης, Άγγελος
Παναγιωτέλλης, Γρηγόριος

Ξεκινώντας το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε, το οποίο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από μία εκτενή εισαγωγή όπου έγινε λόγος για την ιστορία του internet και τις λειτουργίες του, αναλύσαμε την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, την σημαντικότητα του και τις εξελίξεις του στην σημερινή εποχή. Δηλαδή ,για να γίνουμε πιο σαφείς, αναλύσαμε πόσο πρακτική και πόσο ευρεία είναι η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τους ιδιώτες πελάτες. Ενώ στο πιο πρακτικό σκέλος, αναφέραμε τα απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή δημιουργία ενός εταιρικού site και την επιτυχία αυτού. Θα μπορούσαμε να πούμε πως στην εργασία μας, βρίσκονται όλες οι μέθοδοι που βοηθούν στην ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην εξασφάλιση εμπιστοσύνης των πελατών προς αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.