Προστασία προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης: "Facebook"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προστασία προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης: "Facebook"

Σιώμου, Θεοδώρα-Ειρήνη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την “προστασία προσωπικών δεδομένων στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης-Facebook” και εκτείνεται σε δέκα (10) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται εισαγωγικά στοιχεία για την ιστορία του διαδικτύου και τις βασικές του υπηρεσίες.Αναλύονται επίσης οι τεχνολογίες web1.0, web 2.0 και web 3.0 καθώς και οι εφαρμογές που βασίζονται πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται και προσδιορίζεται η έννοια της κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται η κατηγοριοποίησή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο Facebook και στον τρόπο λειτουργίας του, τις δυνατότητες και τις εφαρμογές που προσφέρει στο χρήστη, στα πλεονεκτήματά του. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο Myspace, στην ιστορία του, στον τρόπο δημιουργίας και τροποποίησης ενός profile. Περιγράφονται οι κυριότερες λειτουργίες του και τέλος το βαθμό της αξιοπιστίαςκαι ασφάλειας που παρέχει στο χρήστη. Στο κεφάλαιο 5, γίνεται εισαγωγή στο Twitter και την ιστορία του, στον τρόπο δημιουργίας ενός profile, στις λειτουργίες του, στις ρυθμίσεις που μπορεί να κάνει ο χρήστης. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται μια παρουσίαση του Linkedin και του τρόπου δημιουργίας ενός λογαριασμού καθώς και στον τρόπο δημιουργίας του σωστότερου profile. Στα κεφάλαια 7 και 8 παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των κυριότερων χαρακτηριστικών των κοινωνικών δικτύων που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη εργασία. Στο κεφάλαιο 9 γίνεται μια περιγραφή των συνθηκών ACTA, PIPA ,SOPA καθώς και μια περιγραφή της νέας πολιτικής απορρήτου της GOOGLE.Τέλος περιγράφονται τα μέσα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Το κεφάλαιο 10 αποτελεί έναν οδηγό ο οποίος περιλαμβάνει και περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες έτσι ώστε να προστατέψουν την ιδιωτική τους σφάιρα στον ιστοχώρο του Facebook.

Thesis
NonPeerReviewed

Προσωπικά δεδομένα
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.