Η στεγαστική και η καταναλωτική πίστη στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η στεγαστική και η καταναλωτική πίστη στην Ελλάδα

Κύρκου, Αντωνία

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της Στεγαστικής και Καταναλωτικής Πίστης και του τρόπου λειτουργίας των Τραπεζών σε σχέση με τα παραπάνω είδη δανείων. Επίσης γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί ο ρόλος του Τραπεζών στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αρχικά είδαμε τον σημαντικό ρόλο των Τραπεζών στην Ελληνική οικονομία, την δύσκολη περίοδο που περνάει η οικονομία μας λόγω της κρίσης, τις πρωτοβουλίες που έδωσαν μια νέα δυναμική στην οικονομία, τον ρόλο των Τραπεζών με την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς επίσης και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα στο οποίο διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία και την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έπειτα αναφέρουμε τους κανόνες που διέπουν την χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου στην συνέχεια ασχοληθήκαμε γενικά για την στεγαστική πίστη καθώς και τα επιδοτούμενα δάνεια σε ιδιώτες για απόκτηση Ά κατοικίας, την διαδικασία εξέτασης και χορήγησης δανείου δηλαδή τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει στεγαστικό δάνειο. Στην συνέχεια είδαμε γενικά για την καταναλωτική πίστη, τις καταναλωτικές πιστωτικές συμβάσεις, κάναμε μια αναφορά στις πιστωτικές κάρτες που είναι μέρος της καταναλωτικής πίστης και τέλος στην ανάγκη προστασίας του καταναλωτή ως ασθενέστερου σε σχέση με τις Τράπεζες. Προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε την επιτροπή της Βασιλείας που ο κύριος άξονας δραστηριότητας της είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, καθώς και τα είδη των Τραπεζικών κινδύνων. Είδαμε την υπηρεσία παραπόνων – Τραπεζικό διαμεσολαβητή που εξετάζει διαφορές που αφορούν την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών αποκλειστικά σε ιδιώτες που δεν ενεργούν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εξετάσαμε τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στην συνέχεια προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σύγκριση-ανάλυση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων πριν την χρηματοπιστωτική κρίση, από την οποία συμπεράναμε ότι υπάρχει αύξηση των στεγαστικών δανείων σε σχέση με τα καταναλωτικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικά δάνεια
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.