Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Κωνσταντινόπουλος, Ζήσης

Η εργασία αυτή αποτελεί εισαγωγή στα Σύγχρονα Τραπεζικά Προϊόντα και απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν σφαιρική γνώση των προϊόντων αυτών σε βαθμό που να μπορούν να την αξιοποιήσουν άμεσα στην εργασία τους. Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση των τριών διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης, α) Xρηματοδοτικής μίσθωσης (Financial Leasing), β) Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital), γ) Πώλησης Επιχειρηματικής Απαιτήσεως (Forfaiting), των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων τους, αλλά και της διαδικασίας με την οποία εφαρμόζονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Venture capital
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.