Μετατροπή δραχμής σε ευρώ: συνέπειες, σύγκριση με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μετατροπή δραχμής σε ευρώ: συνέπειες, σύγκριση με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ξυδάκη, Μαρία

Η εργασία ασχολείται με την μετατροπή δραχμής σε ευρώ. Η πρωτοχρονιά του 2001 υπήρξε περισσότερο συναρπαστική για τον ελληνικό λαό αφού η εισαγωγή του ευρώ προσέφερε μια πρωτόγονη εμπειρία αποκαλύπτοντας πόσα πολλά πράγματα αποκτούν αξία ή απλά μετριούνται σε νόμισμα. Ανακαλύψαμε ότι η καθημερινότητα, η εξέλιξη και η πορεία συλλογική η προσωπική κατευθύνεται γύρω από το χρήμα. Η εισαγωγή του ευρώ υπήρξε η μεγαλύτερη νομισματική αλλαγή στην ιστορία. Γενικότερα η ενέργεια αυτή δεν παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήματα και για αυτό θεωρείται εξαιρετικά επιτυχής. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων υπήρξε σημαντική αφού συντόνισε και τις δράσεις των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οργάνωσε και συντόνισε αποτελεσματικά τις δράσεις και τις ενέργειες των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών. Αναμφισβήτητη είναι και η συνεργασία που έδειξαν οι ευρωπαίοι πολίτες ώστε να διεξαχθεί επιτυχώς το εγχείρημα για την νέα νομισματική μετάβαση και για το εγχείρημα της εισαγωγής του ευρώ. Η καλή οργάνωση πραγματοποίησε την απόσυρση των εθνικών νομισμάτων και την εισαγωγή του ευρώ με ταχύτερο ρυθμό από ότι είχε προγραμματιστεί αρχικά. Η αντίδραση των πολιτών υπήρξε θετική αρχικά, αφού η προπαρασκευαστική φάση τους προετοίμασε κατάλληλα για την νομισματική αλλαγή. Ωστόσο, οι γενικότερες αντιδράσεις διαφέρουν αισθητά από χώρα σε χώρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών θεωρεί πως η μετάβαση αυτή απέφερε περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα, αφού τα περισσότερα κράτη μέλη δηλώνουν ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένα για το γεγονός ότι το ευρώ κατέστη το νόμισμα τους, ενώ υψηλότερη αναλογία δυσαρεστημένων παρουσιάζουν τα κράτη της Ελλάδος, της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώ
Νομίσματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.