Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσω επιχειρηματικής στρατηγικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσω επιχειρηματικής στρατηγικής

Παπαμήλιου, Φανή

Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι να αναλύσουμε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και το πώς αυτή συνδέεται και χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στην εργασία που ακολουθεί καταγράφονται στοιχειά που έχουν συλλεχθεί από δευτερογενή πηγές όπως βιβλία, άρθρα, δικτυακές πληροφορίες κ.λπ. μέσα από τα οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις εταιρίες και τους κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια της Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης. Παραθέτει επίσης, στοιχεία τα οποία αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής κοινωνικής υπευθυνότητας για τις εταιρίες. Η Εταιρική κοινωνική Ευθύνη είναι ένας περίπλοκος όρος για μία ιδέα που στην πραγματικότητα είναι απλή. Έχει σχέση με ευκαιρίες και όχι με υποχρεώσεις ή νέους κανόνες. Το θέμα όμως είναι εάν οι εταιρείες μπορούν ή όχι να συμβιβαστούν με τους κοινωνικούς στόχους. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά και έχει επιφέρει μια σειρά από διαμάχες ανάμεσα σε ερευνητές και διευθυντές.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.