Η πορεία της ALPHA BANK από την αρχή μέχρι τη σύστασή της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η πορεία της ALPHA BANK από την αρχή μέχρι τη σύστασή της

Λαζαρίδου, Μαριάνθη

Στην εργασία περιγράφονται τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και γίνεται θεωρητική ανάπτυξη αυτών προκειμένου, με βάση τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, να αξιολογηθεί μία επιχείρηση. Στην ενότητα αυτή αναλύσουμε τους πλέον σημαντικούς λογαριασμούς του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Επίσης αξίζει να αναφερθούμε και στους Αριθμοδείκτες της επιχείρησης. Γίνεται μια μικρή αναφορά στην Tράπεζα, Alpha Bank. Δίνονται οι σχετικές πληροφορίες όσο αναφορά την τράπεζα και τα περιεχόμενα της τραπέζης . Αρχικά παρουσιάζουμε λίγα λόγια για το ιστορικό της, τη διοίκηση, τις επενδύσεις καθώς και τα στοιχεία της μετοχής, την εξέλιξη και τα δικαιώματα. Για την τράπεζα γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση των εργαλείων που αναφέρθηκαν στην πρώτη ενότητα επισημαίνοντας τα κρίσιμα σημεία και τονίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση και η σύγκριση με άλλες τράπεζες της Ελλάδος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.