Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Risk management

Πόθος, Διονύσιος

Διαχείριση κινδύνου είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα που αναπτύσσει στρατηγικές για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση τον κινδύνου. Στην εργασία γίνεται αναφορά στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, στις μετοχές, στους κρατικούς τίτλους, στα επενδυτικά εργαλεία, στα προθεσμιακά συμβόλαια, στις τεχνικές ανάλυσης, στους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, στα αμοιβαία κεφάλαια, όλα τα οποία είναι χρήσιμα για την αποτίμηση, αναγνώριση, ανάλυση και μέτρηση του κινδύνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.