Ηλεκτρονική βάση δεδομένων ασφαλιστικού φορέα με χειρισμό μέσω ιντερνέτ (ιστοσελίδας): ηλεκτρονική συνταγογράφηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων ασφαλιστικού φορέα με χειρισμό μέσω ιντερνέτ (ιστοσελίδας): ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Σκορδά, Αριάδνη

Ως ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γενικά η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, καθώς και στις νέες διοικητικές πρακτικές, οι οποίες λόγω των τεχνολογιών αυτών άρχισαν να εφαρμόζονται. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι «η εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών του ηλεκτρονικού εμπορίου στην λειτουργία της διακυβέρνησης», η οποία εστιάζει στη πρακτική αποδοτικότητα και στην μείωση του κόστους. Πολλοί όταν αναφέρονται σήμερα στον υγειονομικό τομέα και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, διαβλέπουν μια κρίση. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε επακριβώς τι είναι ένα σύστημα υγείας, από τι αποτελείται, που αρχίζει και που τελειώνει. Γενικεύοντας, είναι το σύστημα που εφαρμόζει την υγειονομική πολιτική της Ελλάδας, όπως αυτή χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας. Σκοπός του είναι η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Βάσεις δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.