Ελληνικές επιχειρήσεις στη Κίνα: προβληματισμοί και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ελληνικές επιχειρήσεις στη Κίνα: προβληματισμοί και προοπτικές

Πατσιώτη, Δήμητρα
Κανακίδη, Βαλεντίνα

Η εργασία ασχολείται διεξοδικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Κίνα, τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές τους. Αρχικά, αναφέρεται στο διεθνές εμπόριο, στις ωφέλειες του και στα προβλήματα του και εστιάζει στην ιστορική του εξέλιξη έως τις εξωτερικές επενδύσεις. Έπειτα γίνεται μια ιστορική αναδρομή της οικονομικής ζωής της Ελλάδας καθώς αναφέρονται και οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Αναφέρονται βασικά δημογραφικά, ιστορικά καθώς και πολιτικά στοιχεία της Κίνας. Στην συνέχεια γίνεται μια ανάλυση για την τρέχουσα οικονομία της, για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της καθώς και για την πορεία της εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφέρουμε και για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας. Αναλύονται οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, η συνεργασία τους καθώς και η σημαντικότητα των σχέσεων τους. Στην συνέχεια ασχολείται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την Κίνα ως προορισμός τους. Αναλυτικά αναφέρεται στην σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων και την πορεία τους στην Κίνα. Επίσης αναφέρεται η γεωγραφική θέση των ΑΞΕ στην Κίνα, οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης των εισερχομένων ΑΞΕ, οι σημαντικότεροι τρόποι εισόδου αυτών καθώς και οι σημαντικότεροι κλάδοι των εισερχομένων ΑΞΕ στη Κίνα. Τέλος, ασχοληθήκαμε με τις ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα, Αναλύσαμε την Ελληνοκινεζική εμπορική δραστηριότητα, την ελληνική επενδυτική δραστηριότητα και τα σημαντικότερα ελληνικά επενδυτικά σχέδια στην Κίνα (εξόρυξη και επεξεργασία μετάλλων, εξόρυξη ορυκτών, παραγωγή πλαστικών ειδών κλωστοϋφαντουργία κ.α.). Πολύ σημαντικό κομμάτι του κεφαλαίου αυτού είναι η αναφορά του φορολογικού καθεστώτος στην Κίνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η ανάλυση των δυσκολιών εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στην Κίνα και οι προοπτικές των ελληνικών προϊόντων και κλάδων στην κινέζικη αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.