Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας με χρήση joomla

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας με χρήση joomla

Μητσιούλη, Βικτωρία

Η κατασκευή της εφαρµογής είναι σε γλώσσα php µε τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Joomla και το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός δηµιουργίας της εφαρµογής και οι δυνατότητες που παρέχονται στους χρήστες της, στο δεύτερο αναφέρονται τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τη κατασκευή της και οι λόγοι που επιλέχτηκαν τα συγκεκριµένα προγράµµατα καθώς επίσης στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος µε τον οποίο εγκαταστήσαμε τα παραπάνω προγράμματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της δικής μου πτυχιακής ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήσαμε ως administrator για να δηµιουργήσουμε αυτή την εφαρµογή. Αναφέρεται ο τρόπος που επεξεργαστήκαμε την εµφάνιση της εφαρµογής, την προσθήκη κάποιου template, την εισαγωγή κειµένου όπου χρειάζεται, την προσθήκη φωτογραφιών και υπερσυνδέσμων κτλ. Στη συνέχεια στο επόμενο κεφάλαιο και τελευταίο της εργασίας, συμπεράσματα από την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.