Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τραπεζικό τομέα

Παπαϊωάννου, Ιωάννα

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο το Ανθρώπινο Δυναμικό μπορεί να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για έναν Τραπεζικό Οργανισμό. Προκειμένου να διεξαχθεί το επιθυμητό συμπέρασμα, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην ιστορική αναδρομή του τραπεζικού τομέα, στην μετεξέλιξή του σε κατεξοχήν τομέα παροχής υπηρεσιών, στην ύπαρξη των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται σήμερα στο χώρο αυτό, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό. Μέσα στα πλαίσια της αναζήτησης αυτής, θα μελετηθεί η θεωρητική έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι παραδοσιακοί τρόποι απόκτησής του, οι διαφορές στην πώληση προϊόντων από την παροχή άϋλων υπηρεσιών και η σημαντικότητα της θέσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη διαδικασία αυτή. Η διαπίστωση της σημαντικότητας αυτής, θα μας οδηγήσει στην ανάλυση των χαρακτηριστικών εκείνων, τα οποία θεωρούνται σήμερα αναγκαία ώστε το Ανθρώπινο Δυναμικό να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας ενός Τραπεζικού Ομίλου και να του προσδίδει ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, παρουσιάζεται σημαντικός βαθμός αναγνωρισιμότητας της συμβολής του Ανθρώπινου Δυναμικού στη δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση πιστής πελατειακής βάσης προς έναν Τραπεζικό Όμιλο. Προκειμένου, λοιπόν, οι Τραπεζικοί Οργανισμοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, θα πρέπει να κατανοήσουν τη συνεισφορά των ανθρώπων τους και να επενδύουν στη δια βίου ανάπτυξή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ανταγωνισμός
Ανθρώπινο δυναμικό
Ανταγωνισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.