Η οικονομική αποτίμηση των οικολογικών καταστροφών: η πρόσφατη περίπτωση της πυρόπληκτης Πελοποννήσου = The economic evaluation of ecologic disasters, the recent: case of the fires in Peloponnesus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η οικονομική αποτίμηση των οικολογικών καταστροφών: η πρόσφατη περίπτωση της πυρόπληκτης Πελοποννήσου = The economic evaluation of ecologic disasters, the recent: case of the fires in Peloponnesus

Μπαλλή, Ελένη
Τσινίκα, Κωνσταντίνα

Τα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος δεν έχουν μόνο φυσική ή χημική προέλευση αλλά έχουν και οικονομικές πλευρές, οι οποίες μάλιστα είναι και πολύ σημαντικές. Από αρκετά παλιά έχουν διατυπωθεί οικονομικές απόψεις που είχαν κάποια σχέση με την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Η σύνδεση της τελευταίας με τις οικονομικές θεωρίες που προτάθηκαν κατά καιρούς αρχικά είχε έμμεσο και εξωγενή χαρακτήρα αλλά αργότερα απέκτησε άμεσο και ενδογενή. Η αλλαγή αυτή, προήλθε κυρίως από διαχρονικές μεταβολές στις κοινωνικές προτιμήσεις για την παραγωγή και την κατανάλωση, από την επιδείνωση του περιβαλλοντικού προβλήματος και την αύξηση της κοινωνικής ευαισθησίας γι αυτό, από την επιστημονική και ερευνητική πρόοδο. Η συνάφεια μεταξύ της οικολογίας και της οικονομικής είναι διπλή: Κατ αρχήν υπάρχει ορισμένη ομοιότητα στον τρόπο ανάλυσης που χρησιμοποιεί η κάθε επιστήμη. Η οικολογία ασχολείται με τις αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων φυτικών και ζωικών οργανισμών. Οι κοινωνικές επιστήμες αντίθετα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η οικονομική, ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Ο τρόπος ανάλυσης που χρησιμοποιεί η οικολογία, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της στις εν λόγω αλληλεξαρτήσεις, θυμίζει μερικώς τουλάχιστον το Σύστημα Γενικής Ισορροπίας της οικονομικής επιστήμης. Η τελευταία διδάσκει ότι όλα τα δεδομένα μιας οικονομίας είναι αλληλένδετα με τρόπο που οποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή ή στην ποσότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας επηρεάζει τις τιμές και τις παραγόμενες ποσότητες των άλλων αγαθών ή υπηρεσιών, ενώ ανάλογη αλληλεξάρτηση υπάρχει κ μεταξύ των τιμών και ποσοτήτων των παραγωγικών συντελεστών και των αγαθών και υπηρεσιών. Σύστημα γενικής ισορροπίας υπάρχει σύμφωνα με την οικολογία και στη φύση. Η επιβίωση του κάθε βιολογικού είδους εξαρτάται από τα λοιπά είδη. Έτσι μπορεί κάποιος να μιλάει για τη «βιολογική αλυσίδα» ή την «αλυσίδα διατροφής» όταν αναφέρεται στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων βιολογικών οργανισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία
Φυσικές καταστροφές - Οικονομικές απόψεις
Περιβαλλοντική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.