Εταιρική διακυβέρνηση, εμπειρική εφαρμογή: η επίδραση της σύνθεσης και του μεγέθους του διοικητικού συμβουλίου στην απόδοση των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εταιρική διακυβέρνηση, εμπειρική εφαρμογή: η επίδραση της σύνθεσης και του μεγέθους του διοικητικού συμβουλίου στην απόδοση των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο Αθηνών

Φαρμάκη, Βασιλική

H εργασία αυτή κάνει μια εισαγωγή στην έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης. Αναφέρονται τα νομοθετικά έργα, σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, που ισχύουν στην Ευρώπη, στην Αγγλία και τις Η.Π.Α., προκειμένου να δοθεί μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με το πώς ξεκίνησε και πότε το φαινόμενο της εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς. Έπειτα αναφέρεται στην εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, ενώ επιχειρεί μια επισκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας επικεντρώνοντας την προσοχή στο κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος της έρευνάς μας, δηλαδή στη διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης περιλαμβάνει την περιγραφή του δείγματος και την μεθοδολογία που ακολούθησε η συγκεκριμένη έρευνα για την ελληνική αγορά, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης. H συγκεκριμένη εργασία έρχεται να μελετήσει τις υποθέσεις αυτές στην ελληνική αγορά, χρησιμοποιώντας δείγμα ελληνικών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο 1999–2004. Πιο συγκεκριμένα, μετράμε την εταιρική απόδοση με τη χρήση του δείκτη Tobin’s Q και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Κοινών Ελαχίστων Τετραγώνων για τα έτη 1999-2004, παλινδρομούμε το Tobin’s Q ως προς τον αριθμό των μελών και την ηγετική δομή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.