Η Αλλαντοβιομηχανία στην Ελλάδα: η περίπτωση της βιομηχανίας ΝΙΚΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η Αλλαντοβιομηχανία στην Ελλάδα: η περίπτωση της βιομηχανίας ΝΙΚΑΣ

Δούκας, Ευάγγελος

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας στην Ελλάδα, τόσο γενικά όσο και ειδικά εστιάζοντας στην εταιρία Νίκας. Συγκεκριμένα θα δοθεί έμφαση στο μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί η εταιρία, στους στόχους της, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα οικονομικά της στοιχεία και η εξαγωγική της δράση. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε το μάκρο περιβάλλον της επιχείρησης και θα παρουσιάσουμε τη δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την ελληνική αγορά της αλλαντοβιομηχανίας γενικά ενώ στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας από την πλευρά της εταιρίας Νίκας. Στο τέλος της εργασίας θα παραθέσουμε τα τελικά μας συμπεράσματα, βάσει των οποίων η εταιρεία Νίκας θεωρείται πρωτοπόρα στην παροχή ισχυρής, ξεκάθαρης και αποκλειστικής εικόνας, γεγονός που την καθιστά πρώτη σε αναγνωρισιμότητα, αλλά και σε αντίληψη των καταναλωτών για τη μάρκα ως προς την ποιότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικές προδιαγραφές
Αλλαντικά - Βιομηχανία και εμπόριο
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.