Ο σημασιολογικός ιστός σε επιχειρηματικά θέματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο σημασιολογικός ιστός σε επιχειρηματικά θέματα

Πρίντζιου, Αριστέα

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να δημιουργήσει, έναν επιστημονικό πυρήνα με σκοπό τη διάδοση της έννοιας και των εφαρμογών του Σημασιολογικού Ιστού για μια νέα αναπτυξιακή γενιά εφαρμογών σε επιχειρηματικά θέματα. Η ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) κατέστησε το διαδίκτυο προσβάσιμο σε εκατομμύρια χρήστες, επιτρέποντας την απρόσκοπτη δημοσιοποίηση και πρόσβαση σε έγγραφα στο διαδίκτυο. Στην εργασία αυτή θα εξεταστούν αρχικά οι γενικοί στόχοι και οι προταθείσες αρχιτεκτονικές που διέπουν το σημασιολογικό ιστό, καθώς και οι πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες αναπαράστασης δεδομένων /μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν (XML, RDF, OWL). Επίσης, θα παρουσιαστεί ο ρόλος των οντολογιών, της λογικής και της εξαγωγής συμπερασμάτων στο σημασιολογικό ιστό. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού (web services) ως όχημα υλοποίησης των ευφυών πρακτόρων στο διαδίκτυο. Τέλος, θα παρουσιαστούν πληθώρα εφαρμογών που υπάρχουν ή αναπτύσσονται παγκοσμίως οι οποίες θα δικαιώσουν τη δημιουργία και θα προωθήσουν την ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρήσεις - Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.