Η οικονομική ζωή της Αρχαίας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η οικονομική ζωή της Αρχαίας Ελλάδας

Τσέλλος, Χρύσανθος

Η εργασία αυτή ξεκίνησε με δύο βασικούς σκοπούς: Να δείξουμε ότι η οικονομία των αρχαίων Ελληνικών πόλεων (κυρίως η Αθηναϊκή) είχε πάρα πολλά λειτουργικά στοιχεία και μηχανισμούς όμοια με των σύγχρονων, και να δικαιολογήσουμε γιατί η διερεύνηση της ιστορίας των οικονομικών πρέπει να έχει αυτή την εποχή ως βάση. Σε καμία περίπτωση ότι ανακαλύφθηκε αργότερα στην οικονομική επιστήμη δεν είχε τις ρίζες του στους αρχαίους Έλληνες, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε πολλά οικονομικά θέματα είχαν την πρωτοπορία, όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε εμπειρικό επίπεδο. Στα σύγχρονα οικονομικά , έχουν αναπτυχθεί ξανά πολλές από τις ιδέες και μηχανισμούς που σε μεγάλο βαθμό είχαν πρωτοεισαγάγει και χρησιμοποιήσει. Στις μέρες μας όπου βιώνουμε μια οικονομική κρίση σύγχρονοι οικονομολόγοι και πολιτικοί άρχισαν να ασχολούνται και να μιλούν για την εφαρμογή ενός οικονομικού συστήματος με «ανθρώπινο πρόσωπο». Ένα τέτοιο σύστημα, οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν καταστήσει ως θεμέλιο της κοινωνικής τους διερεύνησης και ως πηγή των διαφόρων θεσμικών και νομικών διεργασιών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.