Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας: η περίπτωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας: η περίπτωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σταματοπούλου, Μαρία

Στην εργασία εξετάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την έρευνα αυτή, επιχειρώντας την αποσαφήνιση μερικών όρων, όπως αυτόν της Διοίκησης Ανθρώπινων, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κ.ά με μια πληθώρα ορισμών, αναλύοντας παράλληλα τη σχέση μεταξύ τους. Θα εξεταστεί σε βάθος η έννοια των προτύπων Ποιότητας και πως αυτά, αφού εφαρμοστούν, ωφελούν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Τέλος, θα γίνει μια σύνδεση ανάμεσα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με εξειδίκευση της ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη που έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Διοίκηση ολικής ποιότητας - Πρότυπα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.