Συστήματα κοστολόγησης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συστήματα κοστολόγησης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ανδρεάδου, Ελένη
Κυριακίδης, Σάββας

Αυτή η εργασία επιχειρεί να αναλύσει τα βασικά συστήματα κοστολόγησης που επικρατούν σήμερα καθώς και να δώσει μια περιγραφική ανάλυση της διαδικασίας της κοστολόγησης, των στοιχείων του κόστους και ότι αφορά το κόστος γενικά. Στη σημερινή εποχή του άκρατου ανταγωνισμού, της τεχνολογικής επανάστασης και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς μια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να είναι πλήρως οργανωμένη σε όλους τους τομείς. Για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της, που μπορεί να είναι από την μεγιστοποίηση του κέρδους μέχρι απλά την επιβίωση της λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί, πρέπει να διοικείται με σωστές αποφάσεις. Έτσι, με την χρήση της κατάλληλης μεθόδου κοστολόγησης, τα διοικητικά στελέχη έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης τους, δηλαδή αντικειμενικές πληροφορίες που τους παρέχει η κοστολόγηση και που με γνώμονα αυτές μπορούν να κάνουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές για μια επιτυχημένη πορεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.