Ανάπτυξη εφαρμογής στο διαδίκτυο με χρήση php και flash

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής στο διαδίκτυο με χρήση php και flash

Κόμπος, Χαρίλαος
Τσινόγκος, Ιωάννης

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον Joomla, για τον υπολογισμό κερδών από ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα ενσωματωμένο σε μία ιστοσελίδα, με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP. Για την δημιουργία της ιστοσελίδας μας θα χρειαστούμε το XAMPP, που είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο απαιτείται για την εγκατάσταση της κύριας εφαρμογής μας, το Joomla που είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για τη δημιουργία της ιστοσελίδας, το οποίο είναι και η κύρια εφαρμογή μας, την γλώσσα προγραμματισμού PHP για την συγγραφή του κώδικα και το Macromedia Flash για την δημιουργία μιας πολυμεσικής εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.