Ανάλυση και αξιολόγηση ιστοσελίδων αεροπορικών εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση και αξιολόγηση ιστοσελίδων αεροπορικών εταιρειών

Κάκκαρου, Δέσποινα
Παμλίδου, Φωτεινή

Η εργασία αυτή ασχολείται με τις μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την αξιολόγηση ιστοτόπων και εστιάζει στην αξιολόγηση τριών από τους μεγαλύτερους ιστότοπους αεροπορικών εταιρειών. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό του Διαδικτύου, ενώ ακολουθεί η Ιστορική του αναδρομή. Στη συνέχεια αναφέρεται ο Όρος του Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) με τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα και τις ευκαιρίες των προμηθευτών/ οφέλη των πελατών σε αυτό, σε σχέση με το Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), καθώς επίσης αναλύεται και μια κατηγορία του Ηλεκτρονικού εμπορίου η B2C. Τέλος, αναφέρεται και αναλύεται η έννοια και ο τρόπος χρήσης του Ηλεκτρονικού χρήματος και συναλλαγών. Ξεκινώντας το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η ιστορική αναδρομή των Ελληνικών αερομεταφορών και επικεντρώνεται στην ιστορική αναδρομή των Olympic Air, Aegean Airlines και Fly Emirates. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτονται οι βασικοί παράγοντες μιας αποτελεσματικής Διαδικτυακής παρουσίασης προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και τα βασικά βήματα εξέτασης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας ιστοσελίδας. Τέλος, γίνεται η αξιολόγηση τριών από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες. Συνοψίζοντας, γίνεται μια ανασκόπηση στα βασικά σημεία της συγγραφής της εργασίας και στα συνοπτικά συμπεράσματα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας που εξετάστηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Αερομεταφορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.