Εταιρική επικοινωνία και social media

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εταιρική επικοινωνία και social media

Μπακατσή, Ευδοκία
Παπακώστας, Νικόλαος

Η εργασία αυτή έχει ως βασικό αντικείμενο να παρουσιάσει το πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούνται από τον επιχειρηματικό κόσμο στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά για την καλύτερη κατανόηση του θέματος γίνεται μια περιγραφή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα. Πώς αυτά ξεκίνησαν, πώς διαμορφώθηκαν με τον καιρό, ποιές λειτουργίες παρέχουν στον χρήστη, πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα του ανθρώπου και τι αλλαγές επέφεραν. επόμενο σκέλος της εργασίας αναφέρεται στην εταιρική ταυτότητα, στο τι είναι και πώς αυτή λειτουργεί. Έπειτα παρουσιάζεται η έννοια της εταιρικής επικοινωνίας, τα πεδία εφαρμογής της και πώς η σωστή πρακτική εφαρμογή της μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση. Η πτυχιακή εργασία αυτή ολοκληρώνεται με το τρίτο κεφάλαιο όπου περιγράφεται εκτενώς πώς η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν χρησιμοποιηθούν σωστά αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο με στόχο αφενός την πιο άμεση επικοινωνία στους εσωτερικούς κύκλους της επιχείρησης και αφετέρου την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης και την διάδοση της φήμης της. Για να φανεί η πρακτική εφαρμογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εταιρική επικοινωνία παρατίθενται κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων και οργανισμών από τον ελληνικό χώρο.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.