Χρηματοδοτικά μέσα των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματοδοτικά μέσα των ελληνικών επιχειρήσεων

Ντάσιου, Σταυρούλα

Το θέμα της εργασίας μας είναι τα σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα των ελληνικών επιχειρήσεων. Τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά, ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δεδομένου ότι και οι καιροί είναι δύσκολοι, πολλές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν και αναγκάζονται να κλείσουν. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν έξυπνες επιλογές ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης προσπαθώντας να αυξήσουν τη δυναμική τους στο χώρο με λιγότερα έξοδα, περισσότερα οφέλη, ώστε να καταφέρουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Οι τρόποι χρηματοδότησης χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) την εσωτερική χρηματοδότηση – αυτοχρηματοδότηση, β) την κεφαλαιαγορά, και γ) το τραπεζικό σύστημα. Η επιλογή της ευνοϊκότερης χρηματοδότησης αποφασίζεται από τις επιχειρήσεις, αντισταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα με τα μειονεκτήματα, πετυχαίνοντας καλύτερα και εμφανή αποτελέσματα είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Το θέμα μας είναι αρκετά επίκαιρο καθώς όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται να χρηματοδοτηθούν κατά την έναρξη, είτε αργότερα κατά τη λειτουργία τους ανάλογα με το επενδυτικό πρόγραμμα που έχουν σκοπό να εφαρμόσουν. Στόχος της εργασίας είναι να αναφερθούν οι τρόποι χρηματοδότησης. Η εργασία μας αποτελείται από: την έννοια της χρηματοδότησης, τις διακρίσεις του κεφαλαίου, την εσωτερική και την εξωτερική χρηματοδότηση, από τις μορφές χρηματοδοτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης των χρηματοδοτήσεων, τη χρηματοδοτική μίσθωση Leasing, το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Venture Capital, την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων Factoring, την προεξόφληση συναλλαγματικών – αξιόγραφων Forfaiting και τέλος την παραχώρηση Franchising.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.