Τραπεζικό μάρκετινγκ και e-banking

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τραπεζικό μάρκετινγκ και e-banking

Τσιαφίτσας, Δημήτρης

Ο στόχος της εργασίας είναι να εξερευνηθεί ο ρόλος του e-banking ως κανάλι διανομής και δημιουργίας υπηρεσιών ποιότητας στο τραπεζικό κλάδο και να αναλυθεί το αν το e-banking θα μπορέσει να αντικαταστήσει το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα διανομής τραπεζικών υπηρεσιών ή θα είναι συμπληρωματικό στο παραδοσιακό τρόπο διανομής. Το αντικείμενο της εργασίας είναι να βρεθεί και να αναλυθεί το τι γίνεται στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών και αν μπορεί το e-banking να αποτελέσει καλύτερο μέσω εξυπηρέτησης των πελατών. Βασικό κομμάτι της μελέτης θα αποτελέσει και η διευκρίνηση του όρου υπηρεσία αλλά και συμπεριφορά καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική
Τραπεζικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.