Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαχαιρούδης, Σαράντης

Η εργασία ασχολείται με τη δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ και συγκεκριμένα με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και στα όργανα της. Το κεφάλαιο κλείνει με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις αρχές της ΕΕ. Έπειτα γίνεται μια πρώτη επαφή με την έννοια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μάλιστα, για την καλύτερη κατανόηση του θέματος δίνονται στοιχεία για την γενικότερη έννοια του προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής πολιτικής. Η ανάλυση της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του προϋπολογισμού γίνεται μέσω της περιγραφής των δαπανών και των εσόδων της. Ασχολείται με επιμέρους ζητήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Θέματα όπως οι όροι χρηματοδότησης, η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότησης και οι φορείς χρηματοδότησης καλύπτουν σημαντικό σκέλος του κεφαλαίου. Τέλος αναφερόμαστε στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ειδικότερα, μελετούμε την πορεία των εσόδων και των εξόδων του, τους τομείς στους οποίους εντοπίζονται οι αυξήσεις και οι μειώσεις και γενικότερα την πορεία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από το 2004 έως και το 2008.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομία
Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.