Καταγραφή ομολόγων από την σύσταση μέχρι την λειτουργία τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Καταγραφή ομολόγων από την σύσταση μέχρι την λειτουργία τους

Υμεράι, Λέιντι

Στην εργασία έχουμε να κάνουμε με τα ομόλογα και δει με την σύσταση τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και επιδρούν στην διεθνή οικονομική σκηνή. Επειδή όμως το πεδίο δράσης-μελέτης-αναζήτησής μας είναι περιορισμένο, θα διευρύνουμε το γνωστικό μας αντικείμενο, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην θεωρία που περικλείουν τα ομόλογα. Αναλύουμε την “ομολογιακή πολιτική” και πως αυτή εκφράζεται μέσω της χρηματοδότησης. Ουσιαστικά είναι η πρώτη μας προσέγγιση και προσπαθούμε μέσω αυτής, να κατανοήσουμε την θέση που καταλαμβάνει το ομόλογο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μετά εισερχόμαστε σε μια βαθύτερη ανάλυση και τα κατηγοριοποιούμε. Αναφερόμαστε στην ευρύτερη έννοια της αγοράς των ομολόγων. Εξετάζουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν είτε μιλάμε για τον εκδότη του ομολόγου, είτε μιλάμε για τον αγοραστή-επενδυτή του ομολόγου. Δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα ομόλογα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η αξιολόγηση που γίνεται από τους μεγάλους οίκους, είναι ίσως από τα σημαντικότερα κριτήρια που καθορίζουν ένα ομόλογο, όσο ασφαλές μπορεί να είναι αυτό. Αναφερόμαστε φυσικά στην σύσταση και την λειτουργία του. Για να συγκεκριμενοποιήσουμε όμως την έρευνά μας θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και συστήνονται δύο ομόλογα, όπως είναι το ευρωομόλογο και το ομόλογο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ομόλογα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.