Η Εθνική Τράπεζα στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η Εθνική Τράπεζα στην ελληνική οικονομία

Καραμέτου, Αικατερίνη

Η εργασία μελετά την εθνική τράπεζα στην ελληνική οικονομία. Αρχικά γίνεται αναφορά στον τραπεζικό κλάδο μέσα στην ελληνική οικονομία. Μετά αναλύει τα τραπεζικά προϊόντα και τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Εστιάζει στο case της τράπεζας Εθνική. Οι διοικητικές περιοχές που θα προσεγγίσουμε είναι οι ακόλουθες: Η περιγραφή του στρατηγικού πλαισίου, στο οποίο κινείται η τράπεζα: Ανάλυση περιβάλλοντος (Εσωτερικό- Εξωτερικό), κουλτούρα τράπεζας, θέση της στη κοινωνία. Στην ανάλυση των βασικών στρατηγικών. Που κινήθηκε αρχικώς και που τελικά κατέληξε. Δυναμική της τράπεζας σε σχέση με την εφαρμογή των στρατηγικών-εμπόδια. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας στρατηγικών, πάντα σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Δυνατότητες και δεξιότητες της εταιρίας προκειμένου να παρέχει αξία στο πελάτη. Τέλος θα προσδιοριστούν επιπλέον περιοχές οι οποίες θα βοηθούσαν τη τράπεζα να δημιουργήσει ένα σταθερό στο χρόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.