Εξαγωγικό marketing ελληνικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εξαγωγικό marketing ελληνικών προϊόντων

Σεράνης, Μάριος
Σεράνης, Δημήτριος

Αδιαμφισβήτητα, οι εξαγωγές αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη, αφού πρώτα οριοθετηθεί η έννοια του εξαγωγικού Marketing και παρουσιάζεται η γενική διαδικασία Marketing. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθεί ο ορισμό της έννοιας του Marketing και την ιστορική εξέλιξή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η έννοια του εξαγωγικού Marketing, η γενική και ειδική διαδικασία Marketing. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετηθεί και θα γίνει μία παρουσίαση των ελληνικών εξαγωγών γενικά. Επίσης θα παρουσιαστεί ο «χάρτης» των ελληνικών εξαγωγών, το συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, τα στοιχεία για τα πιο εξαγώγιμα προϊόντα, οι εξελίξεις κατά γεωγραφικές περιοχές και χώρες, και οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο, παρουσιάζονται και αναλύονται τα σημαντικότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα: ο τουρισμός, το ελαιόλαδο, το τυρί – φέτα και το κρασί.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Θεσμοί, τα Ιδρύματα και οι Υπηρεσίες Διεθνών Συναλλαγών, όπως ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) και οι Εξαγωγικές Εμπορικές Εταιρίες. Τέλος, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.