Το Factoring στις ελληνικές επιχειρήσεις

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Το Factoring στις ελληνικές επιχειρήσεις

Τσιακούμη, Βικτωρία

Αντικείμενο της εργασίας είναι το factoring ως νέο χρηματοδοτικό εργαλείο των ελληνικών επιχειρήσεων. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει πως το factoting βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργιά των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρουσιάζονται χρηματοδοτικά προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε επιχειρηματίας για την χρηματοδότηση της επιχείρησης του. Γίνεται εκτενή αναφορά στην μορφή χρηματοδότησης factoring. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οφέλη της εφαρμογής του factoring.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.