Μαθήματα οπτικής απεικόνισης της γλώσσας C++

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μαθήματα οπτικής απεικόνισης της γλώσσας C++

Κουφοπούλου, Ανδρονίκη

Στα παρακάτω κεφάλαια περιέχονται πληροφορίες σχετικά µε την γλώσσα προγραμματισμού C++, περιέχονται πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα Macromedia Flash 8 στο οποίο στηρίχτηκε και δημιουργήθηκε όλη η εργασία καθώς και λεπτομερής ανάλυση όλων των προσραμμάτων της πτυχιακής εργασίας και του τρόπου που το καθένα λειτουργεί. Κύριο µέληµα αυτής της εργασίας είναι, να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον που θα ασχοληθεί µε αυτή όπως ένα φοιτητή του τµήµατος μου, να κατανοήσει καλύτερα την γλώσσα προγραμματισμού C++ µε την χρήση του ηλεκτρονικού αυτού εγχειριδίου στο Flash 8. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µέσω της λεπτομερής απεικόνισης κάποιων βασικών προγραμμάτων, των διάφορων εντολών που περιλαμβάνονται σε αυτά, αλλά και των συναρτήσεων τους, µε σκοπό να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση και η χρήση της γλώσσας αυτής από το κάθε ενδιαφερόμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.