Οι κύριες ζωοτροφές και οι πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι κύριες ζωοτροφές και οι πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων

Κούσιας, Δημήτριος

Σε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση τα έξοδα για την διατροφή αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών. Συνεπώς η γνώση της πραγματικής αξίας των ζωοτροφών και των πρόσθετων υλών των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Οι συνηθέστερες τροφές χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες οι οποίες είναι οι χονδροειδείς και οι συμπυκνωμένες. Οι χονδροειδείς είναι ογκώδεις ζωοτροφές, μικρού κόστους και περιλαμβάνουν διάφορους σανούς και άχυρα, ενώ οι συμπυκνωμένες έχουν τον ρόλο να καλύπτουν τις ανάγκες των ζώων σε πεπτά συστατικά και ενέργεια. Διάφοροι νευροομονικοί και φαρμακευτικοί λόγοι και οι ευνοϊκές επιδράσεις που επιφέρουν στην κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν σημαντικό ρόλο για την χρησιμοποίηση διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών στην διατροφή των ζώων και των πτηνών. Με την εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια ώστε να γίνει μια περιγραφή των συνηθέστερων ζωοτροφών και των διαφόρων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην διατροφή των ζώων και να γίνει μια απλή και κατανοητή προσέγγιση της πραγματικής τους αξίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.