Ευρωπαϊκοί θεσμοί και διακυβέρνηση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ευρωπαϊκοί θεσμοί και διακυβέρνηση

Μπελόγια, Σταματία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει, να εξετάσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει την εξέλιξη της θεσμικής συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις συνεχείς αναθεωρήσεις των ιδρυτικών Συνθηκών με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, καταλήγοντας στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Στις σελίδες που ακολουθούν, η αναφορά στη θεσμική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ο λόγος που έγινε ο περιορισμός στα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα είναι προφανής: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως το εκλεγόμενο όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης, εκφράζει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν όργανο λήψεως αποφάσεων και εκφράζει τη βούληση των κρατών μελών και η Επιτροπή αποτελεί τον εκφραστή του ευρωπαϊκού συμφέροντος και ενεργεί ως θεματοφύλακας των Συνθηκών. Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεσμικών οργάνων επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)