Το αναπτυξιακό προφίλ της ορεινής περιοχής του Ν. Γρεβενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το αναπτυξιακό προφίλ της ορεινής περιοχής του Ν. Γρεβενών

Τούσια, Φρειδερίκη
Τσιάρα, Ευθυμία

Στόχος της είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στην κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα του ορεινού τμήματος του Ν. Γρεβενών καθώς και των αναπτυξιακών δράσεων που έχουν εφαρμοστεί στην εν λόγω περιοχή μέχρι σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια σύντομης ανάλυσης της έννοιας της ανάπτυξης και στις θεωρητικές προσεγγίσεις στο σύγχρονο κόσμο. Εν συνεχεία, γίνεται μια αναφορά στις ορεινές περιοχές και σε ένα πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό τους και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, στα κυριότερα προβλήματά τους και στις προοπτικές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση της φυσιογνωμίας της περιοχής μελέτης. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στην περιοχή και παρουσιάζονται κυρίως τουριστικά έργα. Τα συμπεράσματα που απορρέουν σε θεωρητικό επίπεδο από την καταγραφή και ανάλυση των πληροφοριών παρουσιάζονται στο μετά το τέλος του τέταρτου κεφαλαίου της παρούσας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.