Ηγεσία και διοίκηση αλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηγεσία και διοίκηση αλλαγών

Φωτιάδης, Σταύρος

Στην αρχή της εργασίας αυτής γίνεται γενική αναφορά περί της οργανωσιακής αλλαγής. Τι είναι και πως λειτουργεί , ποίοι οι στόχοι και τακτικές της Διοίκησης Αλλαγών. Μετά αναφέρονται τα είδη των αλλαγών και οι τύποι των οργανωσιακών αλλαγών , αλλά και για τις στρατηγικές και τους φορείς της αλλαγής μέσα σε ένα οργανισμό. Επίσης, αναφέρεται στις αντιδράσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια οργανωσιακής αλλαγής μέσα σε ένα οργανισμό. Τέλος πραγματεύεται τον ρόλο του ηγέτη μέσα σε μια επιχείρηση – οργανισμό. Διερευνάται ο ρόλος του και τα συστήματα άσκησης εξουσίας. Συνοπτικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του ηγέτη (manager) και της οργανωσιακής αλλαγής, όπως επίσης να ερευνήσει τη στάση των εργαζομένων απέναντι στις αλλαγές αλλά και στην διοίκηση. Για να επιτευχθεί αυτό αναλύονται οι τύποι και τα επίπεδά της αλλαγής και αναφέρονται η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης και συνεχούς παρακολούθησής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Οργανωσιακή αλλαγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.