Ηλεκτρονικά συστήματα αξιολόγησης ανθρωπίνων πόρων των υπαλλήλων ΔΕΚΟ: έρευνα σε μια τουλάχιστον επιχείρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηλεκτρονικά συστήματα αξιολόγησης ανθρωπίνων πόρων των υπαλλήλων ΔΕΚΟ: έρευνα σε μια τουλάχιστον επιχείρηση

Πορταρίτης, Χαράλαμπος

Τις μεγάλες και επιτυχημένες, αλλά και τις αποτυχημένες, επιχειρήσεις τις κάνουν οι άνθρωποι, είτε αυτοί διοικούν είτε απλά εκτελούν. Τα μηχανήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι εγκαταστάσεις και γενικά οι άλλοι συντελεστές παραγωγής, ούτε σκέπτονται, ούτε μαθαίνουν, ούτε προσπαθούν, ούτε βέβαια θέτουν στόχους και αποφασίζουν για το τι, πόσο και πώς θα πράξουν, ούτε απεργούν, ούτε ζητούν ανταμοιβές. Συνεπώς, στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης το ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης αποκτά μεγάλη σημασία. Είναι αναμφισβήτητο ότι ο μοναδικός ίσως παράγοντας που προσθέτει αξία σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Εργασία η οποία χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική, συνεπάγεται απελευθέρωση των ικανοτήτων του ανθρώπου και τη μέγιστη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις αλλαγές που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση είναι το ζητούμενο σε κάθε επιχείρηση, και, ενώ είναι ένα τόσο απλό, συγχρόνως είναι και ένα τόσο δύσκολο θέμα. Αυτό το γεγονός δημιουργεί την ανάγκη για ανάπτυξη συστημάτων που στοχεύουν στον καλύτερο προγραμματισμό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και στην επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων για τις κατάλληλες θέσεις, τη στενή παρακολούθηση της απόδοσής τους, την πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη μέτρηση αυτής και την αντικειμενική αξιολόγησή τους. Επομένως, τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια να στελεχωθεί η επιχείρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάσσονται στα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οι στόχοι τους περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των κατάλληλων ανθρώπων, την εκπαίδευσή τους, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους, κ.α. Συμπερασματικά, η αυξημένη έμφαση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η ύπαρξη συστημάτων υποστήριξης του έργου αυτού, αποτελεί μία δεδομένη αναγκαιότητα στη σημερινή εποχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής ωφελείας
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.