Εργασιακό περιβάλλον και ψυχολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εργασιακό περιβάλλον και ψυχολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο

Λάμαρης, Χρήστος

Η ενεργοποίηση και δυναμική του ανθρωπινού πλούτου, των πνευματικών και μυϊκών του επιδεξιοτήτων προβάλλει σήμερα πιο επιτακτικά για την υπερνίκηση των κίνδυνων, την επίλυση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων. Στο σύγγραμμα μου αυτό επιχειρείται μια ανάλυση του βαθμού αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού μέσα στο περιβάλλον εργασίας καθώς και σε περιόδους ανεργίας. Προβάλλεται στην αρχή της εργασίας το δικαίωμα του ανθρώπου για εργασία που αποτελεί όρο ύπαρξης του, σε συνεχεία έγινε μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση της προβληματικής, δίνονται στοιχειά για την διαχρονική εξέλιξη της ενεργείας, της απασχόλησης και γίνετε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι βασικές αιτίες της ενεργείας και οι άλλοι παράγοντες που την οξύνουν. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται διεξοδικά η ψυχολογία της εργασίας. Εξετάζεται γενικά τον ψυχολογικό προβληματισμό του εργαζομένου σε εξάρτηση πάντοτε με τις κοινωνικές, φυσικές και υποκειμενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχολογία
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.