Νέες τεχνολογίες και τρίτη ηλικία: άρση ψηφιακών αποκλεισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Νέες τεχνολογίες και τρίτη ηλικία: άρση ψηφιακών αποκλεισμών

Μπανταβή, Μαρία

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τις νέες τεχνολογίες συναρτήσει της τρίτης ηλικίας, προκειμένου να αναδείξει την αναγκαιότητα της άρσης του ψηφιακού αποκλεισμού. Αρχικά θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες τρίτη ηλικία, νέες τεχνολογίες και ψηφιακός αποκλεισμός. Στη συνέχεια θα αναδείξουμε το ρόλο της νέας τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στη βοηθητική τεχνολογία, στην επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών αλλά και στην ψυχαγωγίας τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Προς επίρρωση του θεωρητικού της παρούσας εργασίας θα διεξαχθεί έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο θα μοιραστεί σε άτομα τρίτης ηλικίας και θα τα ρωτά σχετικά με τη γνώση τους και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν στο πρόγραμμα του excel και στο τέλος θα εξαχθούν τα τελικά μας συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακή επικοινωνία
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.