Αμοιβαία κεφάλαια: η πορεία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από τη σύσταση έως την διαπραγμάτευσή του

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Αμοιβαία κεφάλαια: η πορεία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από τη σύσταση έως την διαπραγμάτευσή του

Λουλακά, Ελένη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ,έχει ως θέμα της την πορεία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου απ’την σύσταση έως την διαπραγμάτευση του .H Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ συγκρότησε Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία ‘’Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αlpha Trust Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού’’ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/2004 ,όπως τροποποιημένος ισχύει ,περί Ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ,οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων διατάξεων. Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, να εξηγηθεί το νόημα και η λειτουργία του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως αυτός λειτουργεί στην Ελληνική αγορά, οι ιδιαιτερότητες του θεσμού καθώς και τα μεγέθη που είναι επενδυμένα τόσο σε εγχώρια κλίμακα όσο και σε ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στη γενική μορφή και δομή της εταιρείας Alpha Trust ΑΕΔΑΚ και του κεφαλαίου Αlpha Trust Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού .Πιο συγκεκριμένα ,αναλύονται οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές του κεφαλαίου της εταιρείας ,καθώς επίσης οι επενδυτικοί περιορισμοί , η φορολογία και οι κίνδυνοι που επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αγοράς .Τέλος, γίνεται ανάλυση των μεριδίων,ο υπολογισμός της αξίας του ενεργητικού,σύγκριση με το αμοιβαίο κεφάλαιο Ευρωπαική πίστη Αναπτυξιακό Α/Κ Ομολογιακό Εσωτερικού καθώς επίσης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας .

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)