Αμοιβαία κεφάλαια: η πορεία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από τη σύσταση έως την διαπραγμάτευσή του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αμοιβαία κεφάλαια: η πορεία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από τη σύσταση έως την διαπραγμάτευσή του

Λουλακά, Ελένη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ,έχει ως θέμα της την πορεία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου απ’την σύσταση έως την διαπραγμάτευση του .H Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ συγκρότησε Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία ‘’Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αlpha Trust Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού’’ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/2004 ,όπως τροποποιημένος ισχύει ,περί Ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ,οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων διατάξεων. Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, να εξηγηθεί το νόημα και η λειτουργία του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως αυτός λειτουργεί στην Ελληνική αγορά, οι ιδιαιτερότητες του θεσμού καθώς και τα μεγέθη που είναι επενδυμένα τόσο σε εγχώρια κλίμακα όσο και σε ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στη γενική μορφή και δομή της εταιρείας Alpha Trust ΑΕΔΑΚ και του κεφαλαίου Αlpha Trust Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού .Πιο συγκεκριμένα ,αναλύονται οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές του κεφαλαίου της εταιρείας ,καθώς επίσης οι επενδυτικοί περιορισμοί , η φορολογία και οι κίνδυνοι που επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αγοράς .Τέλος, γίνεται ανάλυση των μεριδίων,ο υπολογισμός της αξίας του ενεργητικού,σύγκριση με το αμοιβαίο κεφάλαιο Ευρωπαική πίστη Αναπτυξιακό Α/Κ Ομολογιακό Εσωτερικού καθώς επίσης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας .

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.