Το LEADER PLUS στο νομό Ξάνθης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το LEADER PLUS στο νομό Ξάνθης

Χατζηγρηγορίου, Φωτεινή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει δύο στόχους. Από τη μια πλευρά να εισάγει τον αναγνώστη στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την πλήρη κατανόησή τους και από την άλλη να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο τοπική πολιτική κοινωνία του Νομού Ξάνθης, για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση και απορρόφηση των χρημάτων από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Περιλαμβάνει κάποια γενικά στοιχεία για την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER, τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος και την πορεία υλοποίησης του κάθε μέτρου. Επιπλέον γίνεται μια αναφορά για το LEADER II στην Ελλάδα.Επίσηςεπεξήγεται λεπτομερώς η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+. Παρουσιάζονται οι αναπτυξιακοί στόχοι του προγράμματος και δίνονται και ορισμένα οικονομικά στοιχεία. Τέλος, αναφέρεται η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος στην Ελλάδα. Παρατίθεται αναλυτικά η εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος LEADER+ στον Νομό Ξάνθης. Αναφέρονται οι στόχοι και η προτεινόμενη στρατηγική για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος στον Νομό Ξάνθης και για την βέλτιστη χρήση του. Αναφέρονται οι επενδύσεις που έγιναν με την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ στον Νομό Ξάνθης. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι επενδύσεις ανά μέτρο και δράση, καθώς και ορισμένα χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.