Η στεγαστική και καταναλωτική πίστη στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η στεγαστική και καταναλωτική πίστη στην Ελλάδα

Δημητριάδου, Παρθένα

Η εργασία μου επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα δίδω στοιχεία για τις τράπεζες γενικά, για το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, το διεθνές τραπεζικό σύστημα το οποίο επηρεάζει και πολλές φορές κατευθύνει το ελληνικό και για τα δάνεια που δίνονται στους καταναλωτές. Στην δεύτερη και στην τρίτη ενότητα παραθέτω στοιχεία αντιστοίχως για την καταναλωτική πίστη και στεγαστική πίστη στην Ελλάδα. Στην τρίτη ενότητα θεώρησα σκόπιμο να δώσω στοιχεία για το πόσο το τραπεζικό μάρκετινγκ επηρεάζει την ψυχοσύνθεση των καταναλωτών στης στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης και τονίζοντας πλασματικές ανάγκες τους επηρεάζουν να πάρουν δάνεια χωρίς να τα έχουν άμεση ανάγκη.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική πίστη
Δάνεια
Στεγαστικά δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.