Η ψυχολογία των πωλήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ψυχολογία των πωλήσεων

Φυτίλης, Κωνσταντίνος

Η ψυχολογία πωλήσεων είναι συνεπώς η ψυχολογία μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης, όπως αναλύεται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Αρχικά η εργασία ασχολείται με τα ψυχολογικά στοιχεία της αγοράς και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες, που επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση όπως είναι το μάρκετινγκ-ψυχολογία προϊόντος, η ψυχολογία τιμής, διαφήμισης αλλά και η ψυχολογία της ζήτησης όπου εκεί γίνεται μια εκτενής ανάλυση στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Έπειτα γίνεται αναφορά στα ψυχολογικά δεδομένα της επικοινωνίας, που συμβάλλουν στη θετική συμπεριφορά του πωλητή και την αποδοτική αντιμετώπιση του πελάτη. Μετά εξηγούνται οι επικοινωνιακές προϋποθέσεις, που επιδρούν στη διαπραγμάτευση και κατά συνέπεια σε οργανωμένες και επιτυχημένες πωλήσεις και συμφωνίες μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών, και τέλος γίνεται η παρουσίαση της διαδικασίας μιας πετυχημένης πώλησης καθώς επίσης και οι τεχνικές πωλήσεων που είναι συνυφασμένες με τη διαδικασία αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχολογία
Πωλήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.