Η σημασία του διανοητικού κεφαλαίου στη διοίκηση επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η σημασία του διανοητικού κεφαλαίου στη διοίκηση επιχειρήσεων

Λιάμπα, Σωτηρία

Το διανοητικό κεφάλαιο είναι έκθεση ιδεών, διαχείριση στρατηγικής, σχεδιασμός / προγραμμάτων, συστηματικής έρευνας και μεθοδικότητας. Είναι κεφάλαιο στο χρηματιστήριο της διοίκησης. Είναι το κεφάλαιο στήριξης στον χώρο διοίκησης των επιχειρήσεων. Το διανοητικό κεφάλαιο στηρίζεται στην εφαρμογή στρατηγικών και οικονομι¬κών θεωριών για την βελτίωση πρακτικής της διεύθυνσης των επιχειρήσεων. Στόχος είναι να αφυπνίσει τα διευθυντικά στελέχη τους, ώστε να εντοπίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν, να τα κατανοούν ,να τα αναλύουν και να καταφεύγουν στην άριστη λύση τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματική οργάνωση
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Οργάνωση και διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.