Ανάλυση πληροφοριακής αρχιτεκτονικής επιχείρησης "ΕΛΑΣΤΡΑΚ"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάλυση πληροφοριακής αρχιτεκτονικής επιχείρησης "ΕΛΑΣΤΡΑΚ"

Τζιαστούδη, Βησσαρία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά την Ανάλυση Πληροφοριακής Αρχιτεκτονικής της Επιχείρησης elastrak αναλύοντας τις δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος στο εσωτερικό της επιχείρησης και την εκτενέστερη ανάλυση της αρχιτεκτονικής που εφαρμόζει η επιχείρηση. Επίσης, πραγματοποιούνται επιμέρους μελέτες περιπτώσεων (case studies) διαχείρισης δεδομένων σε επιμέρους δομικά συστήματα (modules) της επιχείρησης. Ο κύριος στόχος πραγματοποίησης της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να καταδείξει πως με την ύπαρξη μιας ενιαίας Πληροφοριακής Αρχιτεκτονικής μπορεί μια επιχείρηση να υπερισχύσει υπέρ των ανταγωνιστών της καθώς της παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για να προσαρμόζεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πληροφοριακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.