Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα

Αφαλωνιάτη, Κουζηνία

Η εργασία αποτελεί μία καταγραφή των τρόπων ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος. Μάλιστα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης των δρόμων του κρασιού και των δρόμων του λαδιού. Η χώρα μας έχει ως βασική πηγή εισοδήματος τον τουρισμό, αφού άλλωστε η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ εκτιμάται στο 7,2% και στη συνολική απασχόληση στο 18,2%. . Ωστόσο, για να μπορέσει ο τουρισμός να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην οικονομία της χώρας θα πρέπει, εκτός από τον παραδοσιακό τουρισμό, να αναπτυχθούν και άλλες μορφές όπως συνεδριακός, αθλητικός, θαλάσσιος, θρησκευτικός κ.α. που αποτελούν τις εναλλακτικές μορφές του. Σ΄ αυτό τον τομέα κρίνεται επιτακτικό να επενδύσουν οι ιθύνοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών κι όχι μόνο περιοχών, ώστε να καταστεί εφικτή η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Έτσι, ουσιαστικά το ίδιο προϊόν πωλείται διαφοροποιημένο κατά ομάδες, χαρακτηριστικών σε διαφορετικές ομάδες τουριστών, με στόχο τη μείωση της εποχικότητας και της ανεργίας στις περιοχές αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.