Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής με θέμα την εκμάθηση του Microsoft word 2003 σε ενήλικες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής με θέμα την εκμάθηση του Microsoft word 2003 σε ενήλικες

Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος

Η εργασία αυτή έχει σαν θέμα την δημιουργία μιας πολυμεσικης εφαρμογής (βίντεο- μάθημα) στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε πρόγραμμα, που στην περίπτωση μας είναι το MS Word 2003. Η εφαρμογή αυτή είναι σε μορφή βίντεο μαθήματος και φτιάχτηκε με την φιλοσοφία να είναι όσο το δυνατών λειτουργική καθώς και πρακτική, για αυτόν ακριβώς τον λόγω φτιάχτηκε με όσο πιο κατανοητά λόγια γίνεται, τα βίντεο-μαθήματα είναι χωρισμένα σε κεφαλαία , η συνολική διάρκεια των μαθημάτων δεν ξεπερνά την 1:55’:00, η ποιότητα του βίντεο είναι High Definition για να μπορεί να προβάλετε και σε βίντεο προτζέκτορα, και τέλος η πληροφορίες που δίδονται μέσα στην εργασία υπάρχουν τόσο σε γραπτή μορφή όσο και σε ηχητική μορφή για ΑΜΕΑ - άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής αντίστοιχα. Η ύλη που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την εργασία είναι η ιδία με αυτήν που χρησιμοποιούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) στα επι(ορφωτικά τους προγράμματα. Παρακάτω θα αναλυθεί βήμα προς βήμα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να φτιαχτεί το πολυμεσικο τμήμα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαίδευση ενηλίκων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.